Kjøpsvilkår og salgsbetingelser, (versjon 2, oppført i app)

BabySensor AS

Oppdatert: 18 September, 2021

Velkommen til BabySensor! Takk for din interesse i våre artikler og tjenester.

Vi tilbyr flere tjenester og artikler, deriblant alt fra nettsider, forbrukerelektronikk, nettkurs, applikasjoner til telefon, pc, nettbrett, kundestøtte med mer. Vi omtaler alle produkt- og tjenestekategorier som våre «artikler» eller «tjenester».

Følgende vilkår og betingelser styrer din benyttelse av våre artikler. Vi refererer til disse vilkårene og betingelsene som «Vilkår og betingelser». Når vi benyttelser «BabySensor »,

«vi» «oss», refererer vi til BabySensor AS med mindre sammenhengen antyder noe annet.

Les disse vilkårene og betingelsene nøye. Ved å kjøpe, installere, laste ned eller på annen måte få tilgang til eller benyttelse produktene våre, godtar du disse vilkårene og betingelsene og oppretter en bindende kontrakt angående din benyttelse av produktene våre. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke benytte deg av produktene våre.

Fordi produktene våre tar mange former, kan ytterligere vilkår eller produktkrav gjelde for og inkluderes med de relevante produktene. Disse ytterligere vilkårene og produktkravene forblir en del av vår kontrakt.

1. Forbrukerprodukt

Produktene våre er forbrukerprodukt, ikke medisinsk utstyr. De er ikke ment for benyttelse som et medisinsk apparat/monitor, eller for å erstatte et medisinsk apparat/monitor. De er ikke ment for eller tiltenkt å diagnostisere, kurere, behandle, minimalisere eller forhindre sykdom, lidelse eller andre helsetilstander, eller å undersøke, erstatte eller modifisere anatomi eller noen form for fysiske prosesser.

BabySensors intensjon er å gi nyttig og presis informasjon, men vi gir ingen bemerkninger, representasjoner eller garantier av noe slag om noen artikler, informasjon eller tjenester unntatt det som er spesielt angitt i disse vilkårene. Nøyaktigheten av dataene som samles inn og presenteres gjennom produktene våre, er ikke ment å tilsvare medisinsk utstyr eller vitenskapelige måleinstrument. PRODUKTENE VÅRE GIR INGEN MEDISINSKE RÅD ELLER SYNSPUNKTER. SNARERE ER BRUK AV PRODUKTENE KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL, DE FUNGERER IKKE SOM EN ERSTATNING FOR RÅD FRA DOKTOR ELLER ANNET HELSEPERSONELL.

Ingen av produktene våre er ment for nødsituasjoner. Hvis du tror du ELLER BARNET DITT kan ha en medisinsk nødsituasjon, må du ringe legen eller ambulansetjenesten snarest. Du må aldri se bort fra profesjonelle råd eller vente med å søke det på grunn av informasjon du leser om produktene våre.

2. Bruk av våre artikler

Riktig bruk. Ikke mislighold eller misbruk av våre artikler. Bruk våre artikler kun i henhold til tiltenkt bruk. Våre artikler er ikke medisinske artikler. De diagnostiserer ikke og er ikke ment å diagnostisere, kurere, behandle, lindre eller forhindre noen sykdom eller helsetilstand, eller undersøke, erstatte eller endre anatomi eller noen fysiologisk prosess. De er forbrukerartikler som er ment å fremme generell velvære. Bruk aldri våre artikler til å erstatte god omsorg, tilstedeværelse, sunn fornuft eller medisinsk behandling.

Hvis du benytter et av våre hudnære artikler, kan langvarig kontakt bidra til irritasjon på huden eller allergi hos noen forbrukere. For å redusere irritasjon, følg fire enkle tips for benyttelse og stell: (1) hold den ren, (2) hold den tørr, (3) sørg for at den ikke sitter for løst eller stramt, og (4) bytt arm hver natt (hvis du benyttelser Armbåndet). For mer informasjon, besøk nettsiden vår.

Du må ikke få tilgang til produktene våre ved hjelp av en annen metode enn grensesnittet og instruksjonene vi gir. Bruk produktene våre kun som tillatt ved lov, inkludert gjeldende lover og forskrifter for eksport og re-eksport. Hvis du benyttelser produktene våre feil, kan vi slutte å levere produktene til deg.

Aldersbegrensninger. Du må være 18 år eller eldre for å benytte våre varer og tjenester. Ved å godta disse betingelsene og vilkårene, hevder du oss at du: (a) er minst 18 år , (b) ikke har blitt suspendert eller fjerner fra produktene våre tidligere, og (c) at registreringen og benyttelsen din av produktene våre er i samsvar med loven.

Eierskap, eiendomsrettigheter. Vi eier og fører produktene våre. Dette inkluderer varemerker, opphavsrett, visuelle grensesnitt, grafikk, design, kompilering, informasjon, data, datakode (inkludert kildekode eller objektkode), maskinvare, enheter, programvare, tjenester og alle andre komponenter innen produktene. Din benyttelse av produktene våre gir deg ikke eierskap til immaterielle rettigheter i produktene våre eller innholdet du får tilgang til. Vi forbeholder oss alle rettigheter til produktene som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene og betingelsene.

Kontoer og registrering. For å få tilgang til funksjonene til noen av produktene våre, må du kjøpe nødvendig maskinvare fra oss eller en av våre autoriserte distributører eller registrere deg for en begrenset gratis prøveperiode (som betyr at du kan benyttelse produktet en viss periode før retten din til å benytte produktet utgår).

Du må også registrere deg for en konto for å få tilgang til noen av produktfunksjonene. Når du registrerer deg for en konto, kan det hende du blir bedt om å gi oss noen informasjoner om deg selv og barnet ditt (hvis du benyttelser produktet for ditt eget barn eller et barn under din omsorg). Du samtykker til å oppgi presis informasjon og å holde denne informasjonen presis og oppdatert til enhver tid.

Når du registrerer deg for en konto, vil du opprette et passord for å beskytte den kontoen. Hold passordet ditt konfidensielt fordi du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom

kontoen din. Hvis du tror at kontoen din ikke lenger er sikker, må du varsle oss umiddelbart på om@babysensor.com

Brukerinnhold. Hvis du velger å gi oss kommentarer, innspill, forslag, meldinger, anmeldelser, armografier, videoer, bilder eller annen informasjon, gir du oss retten til å benytte denne informasjonen på alle måter og for alle formål, inkludert å forbedre våre artikler og opprette andre artikler og tjenester. Du samtykker også til å bare gi oss innhold som tilhører deg, som ikke krenker andres rettigheter, og som ikke er ærekrenkende, vulgære, trakasserende eller på annen måte upassende.

Vi kan fjerne tilgangen din eller forby deg fra å publisere noe av innholdet ditt av en hvilken som helst grunn. Ved varsler om påstått brudd på opphavsretten, kan vi avslutte deres konto.

Programvare. Hvis et av produktene du benyttelser er en programvare, leverer vi den programvaren under en personlig, ikke-delbar (noe som betyr at du ikke kan gi programvaren til noen andre), royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å benytte en objektkodekopi av programvaren. Denne lisensen er utelukkende for å gjøre det mulig for deg å benytte og dra nytte av produktene i samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Du kan ikke kopiere, endre, distribuere, selge, lease eller rekonstruere noe komponent av produktene våre eller hente ut kildekoden fra noen programvare som er inkludert i våre enheter, med mindre du har en juridisk rett til å gjøre det i henhold til loven, eller du har vår skriftlige godkjenning til å gjøre det.

Noe programvare som brukes i produktene våre kan tilbys under en åpen kildelisens som vi gjør tilgjengelig for deg. Det kan være bestemmelser i den åpne kildelisensen som uttrykkelig overstyrer noen av disse vilkårene og betingelsene.

3. Personvernerklæring og beskyttelse av opphavsrett

Vi behandler personinformasjonene du gir oss i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. Ved å benytte produktene våre, samtykker du til at vi kan benyttelse personinformasjonene du gir i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår.

Lenker til tredjeparts nettsteder i produktene våre er gitt for din komfort. Vi er ikke ansvarlige for disse tredjepartsnettstedene.

4. Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi leverer produktene våre med et kommersielt rimelig nivå av kompetanse og forsiktighet. Mens vi strever for å gi deg kvalitetsartikler, er det visse ting vi ikke lover om produktene våre.

Annet enn det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene og betingelsene eller ytterligere vilkår som følger med et enkelt produkt, gir verken vi eller våre leverandører noen spesifikke løfter om produktene våre. Vi gir for eksempel ingen løfter om våre enheters funksjon,

pålitelighet, tilgjengelighet eller evne til å møte dine behov. Vi leverer produktene våre «som de er».

Les vår Forbrukergaranti for mer informasjon om vår fornøydgaranti og begrenset garanti.

Du må kjøpe produktene våre direkte fra oss eller en av våre autoriserte forhandlere for at garantiene skal være gyldige. Hvis du kjøper det fra noen andre, er garantiene ugyldige.

Ansvarsfraskrivelse fra HIPAA

Vi gir deg IKKE «dekkende helsetjenester» slik begrepet er definert i Health Insurance Portability and Accountability Act («HIPAA»). Informasjon som du gir oss, blir IKKE ansett som

«beskyttet helseinformasjon». Vi er ikke forpliktet til å håndtere den informasjonen på den måten som kreves av HIPAA. Du samtykker til aldri å fremsette HIPAA-krav mot oss.

5. Tvisteløsning

Vi streber etter å gi deg artikler som du vil like å benytte. Vi forstår imidlertid at du kanskje ikke alltid er fornøyd med produktene våre. Vi er begge enige om å gjøre vårt beste for å løse enhver tvist mellom oss på en minnelig måte.

Megling

Hvis vi ikke kan løse tvisten på en minnelig måte, er vi begge enige om å sende tvisten til bindende voldgift. Megling er en mindre formell måte å løse tvister på enn et søksmål i retten og benyttelser en nøytral voldgiftsdommer i stedet for en dommer eller jury.

Voldgiftsdommeren kan gi samme erstatning og lettelse som en domstol kan og har eksklusiv autoritet til å løse enhver tvist som er knyttet til tolkningen, bruken eller håndhevelsen av denne bindende voldgiftsavtalen.

Vi vil benyttelse International Chamber of Commerce Rules of Arbitration i voldgiften. Du kan lese om International Chamber of Commerce på https://iccwbo.org/ og voldgiftstjenestene deres på https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/.

Det er noen få unntak fra å sende alle tvister til voldgift. Spesielt kan noen av oss: (a) reise et individuelt søksmål for tingretten, (b) forfølge et tiltak om håndhevelse gjennom gjeldende føderale, statlige eller lokale byrå hvis handlingen er ugyldig, (c) søke påbud i en domstol til hjelp for voldgift, eller (d) reise en sak for en domstol for å behandle et krav om overtredelse av immateriell eiendom.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT VI BEGGE, VED Å INNGÅ DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY OG TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL.

6. Ansvar for våre produktene

NÅR LOVEN TILLATER DET, VIL VI OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER ELLER DATA, ØKONOMISKE TAP ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER STRAFFENDE SKADER ELLER FØLGESKADER.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER VÅRT OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRERS TOTALE ANSVAR EVENTUELLE KRAV UNDER DISSE VILKÅRENE RELATERT TIL VÅRE ENHETER, INKLUDERT FOR EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BEGRENSET TIL DET BELØPET DU BETALT OSS FOR PRODUKTET/PRODUKTENE.

I ALLE TILFELLER ER VI OG VÅRE LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM IKKE MED RIMELIGHET KAN FORUTSES.

7. Om disse vilkårene og betingelsene

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene eller ytterligere vilkår som gjelder for et produkt. Du bør se på disse vilkårene regelmessig. Vi publiserer varsler om endringer i disse vilkårene og betingelsene på denne siden. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene og betingelsene for et produkt, må du slutte å benytte produktet.

Hvis det oppstår en konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene og ytterligere vilkår, gjelder de ytterligere vilkårene for den konflikten.

Disse vilkårene og betingelsene er en juridisk avtale mellom oss. De skaper ikke noen tredjeparts mottakerrettigheter.

Hvis du ikke overholder disse vilkårene og betingelsene og vi ikke tar grep med en gang, betyr ikke passiviteten vår at vi gir fra oss eventuelle rettigheter som vi har (for eksempel å iverksette tiltak i fremtiden).

Hvis det viser seg at et bestemt vilkår ikke kan håndheves, påvirker ikke dette noen av de andre vilkårene i disse vilkårene og betingelsene.

Loven i Norge, gjelder for alle tvister som oppstår på grunn av eller knyttet til disse vilkårene og betingelsene eller våre artikler. Vi samtykker begge til at det eksklusive stedet for enhver voldgiftssak er Larvik Tingrett, Larvik. Dersom noen av oss kommer med et søksmål som oppstår på grunn av eller er relatert til disse vilkårene og betingelsene eller våre artikler, er vi begge enige om at søksmålet utelukkende vil finne sted ved domstolene i Larvik, ved Larvik Tingrett, og samtykker til personlig jurisdiksjon i disse domstolene.

For informasjon om hvordan du kontakter oss, se kontaktsiden vår.