Babysensor blog

Kynnere

Kynnere er livmorens måte å forberede seg på fødselen. Dette foregår ved at livmoren utvider seg for å så trekke seg sammen igjen. Kynnere skal ikke blandes med rier. Noen kaller faktisk kynnere for før-rier grunnet den store likheten og hvor vanskelig det kan være å skille mellom disse.

Hvordan skille mellom kynnere og rier?

  • Intensitet: Kynnere er som regel mindre smertefulle og mindre intense enn rier.
  • Varighet: Kynnere varer som regel kortere tid enn rier.
  • Regelmessighet: Kynnere er som regel uregelmessige, mens vanlige rier er regelmessige og øker i hyppighet og styrke.
  • Livmorsforandringer: Kynnere er ikke ledsaget av åpning og utvidgning av livmoren, slik vanlige rier er.

Det er viktig å huske på at kynnere kan oppleves individuelt. Hvis du er i tvil, eller hvis du opplever smertefulle eller regelmessige sammentrekninger, bør du kontakte jordmor eller lege for å diskutere dette nærmere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *