Babysensor blog

Hyppige kynnere

Kynnere er livmorens måte å forberede seg til fødselen. Dette foregår ved at livmoren utvider seg for å så trekke seg sammen igjen. Kynnere skal ikke blandes med rier. Noen kaller faktisk kynnere for før-rier grunnet den store likheten og hvor vanskelig de kan være å skille.

Hvorfor får vi hyppige kynnere?

Det finnes en lang rekke forskjellige grunner til at vi opplever hyppige kynnere, blant disse er:

  • Man tilbringer mye tid på føttene
  • Dehydrert
  • Opplever stress
  • Nærmer seg terminen

Det er verdt å merke seg at kynnere som regel er helt ufarlig og at dette bare er kroppens naturlige måte å forberedte seg til fødselen på. 

Tilbringer mye tid på føttene 

 Å stå i lange perioder kan føre til at en kvinnes bekkenblodsårer trekker seg sammen, noe som kan føre til en økning i kynnere. I tillegg kan det å stå over lengre perioder forårsake tretthet, som fører til muskelspenninger, som videre kan øke hyppigheten av kynnere.

Overhydrering

Økt hyppighet av kynnere  kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert overhydrering. Når en kvinne er overhydrert, kan blodårene hennes utvides, noe som fører til økt blodtilførsel til livmoren. Denne økte blodstrømmen kan føre til at livmoren trekker seg sammen oftere, noe som igjen fører til hyppigere kynnere. I tillegg kan overhydrering føre til at kroppen holder på væske, noe som kan øke trykket på blæren og videre føre til hyppigere kynnere.

Det er viktig å merke seg at de hyppige kynnere ikke nødvendigvis betyr at fødselen er i ferd med å begynne, de anses generelt som normalt under svangerskapet. Skulle kynnerene blir smertefulle, eller hvis det er blødning eller lekkasje av væske, er det viktig å kontakte helsepersonell for evaluering.

Dehydrering

Dehydrering kan forårsake kynnere på grunn av reduksjonen i væskenivået i kroppen. Nedgangen i væskenivået fører til en reduksjon i volumet av fostervann som omgir fosteret. Når livmoren registrerer de reduserte væskenivåene, kan den reagere ved å trekke seg sammen, noe som fører til kynnere. Det er også viktig å opprettholde et sunt hydreringsnivå under graviditet, men ikke å overdrive det, da det kan føre til andre komplikasjoner som ømhet. Å drikke når du er tørst og rådfør deg med helsepersonell om hvor mye vann du bør drikke per dag kan bidra til å opprettholde et optimalt hydreringsnivå.

Økt stress

Det er noen bevis som tyder på at stress kan føre til en økning i kynnere. Stress kan forårsake frigjøring av visse hormoner, som kortisol. Dette kan føre til økt blodtilførsel til livmoren og videre til at livmoren trekker seg sammen oftere. I tillegg kan stress forårsake muskelspenninger, noe som også kan føre til en økning i kynnerne.

Det er viktig å merke seg at forholdet mellom stress og kynnere ikke er fullt ut forstått og mer forskning er nødvendig for å bedre forstå sammenhengen. Det er imidlertid kjent at stress kan ha negative effekter på svangerskapet, inkludert økt risiko for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og andre svangerskapskomplikasjoner.

Det er viktig for gravide kvinner å håndtere stress gjennom sunne mestringsmekanismer som trening, avspenningsteknikker, rådgivning og sosial støtte. Gravide kvinner bør også informere helsepersonell dersom de opplever overdreven stress eller angst under svangerskapet, da det kan være tegn på en mer alvorlig tilstand som depresjon. 

Nærmere termin

Når fødselen nærmer seg, kan kynnerene bli hyppigere. Disse sammentrekningene, også kjent som “falsk fødsel”, er milde og uregelmessige, og er ikke assosiert med at livmoren utvider seg. De antas å være kroppens måte å forberede seg på fødselen ved å styrke livmoren og hjelpe livmorhalsen til å myke og bli mer smidig.

Hyppigheten og intensiteten av kynnere kan variere sterkt fra kvinne til kvinne, og kan til og med variere fra graviditet til graviditet. De kan oppstå når som helst under graviditeten, men de er mer vanlige i tredje trimester. 

Det er viktig å merke seg at kynnere og ekte rier er forskjellige. Ekte fødselssammentrekninger blir vanligvis mer intense, hyppigere og regelmessige, og er assosiert med livmorhalsutvidelse. Hvis du er usikker på om sammentrekningene dine er kynnere eller rier er det best å ta kontakt med helsepersonell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *